Wie?

Jolien Vereertbrugghen

Opleidingen

 • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen, optie logopedie (universiteit Gent)
 • Bachelor in de audiologie (Hogeschool Gent)

Ervaring / Specialisaties:

 • Taal en spraak bij jonge kinderen
 • Gehoorstoornissen
 • Fonologische taalproblemen Hodson & Paden / Metaphon
 • Eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen

Info:

 • Werkzaam bij Veranneman Audiologie Brussel
 • Gewerkt bij Hoorcentrum De Kim te Geraardsbergen
 • Gewerkt in Revalidatiecentrum Horizon te Geraardsbergen
 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (link).

Gevolgde bijscholingen 

10-02-2012: Verbale Apraxie

06-10-2012:  Logopediadag: “Fonologische articulatietherapie: Metaphon / Hodson en Paden”

18-10-2012: Auditieve verwerkingsstoornissen – Testbatterij

2012-2013: Werkgroep Gehoor SIG

08-02-2013: Helende Klanken: Dysartrie

06-02-2015: De ‘Parent Focused Approach”, logopedische begeleiding bij baby’s & peuters met en zonder schisis

05-06-2015: Typtien cursus

11-2016: Suus en Luuk Logopediedag : Lezingen en Workshops (Baert)

03-2017: Hanen

03-2018: Eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen

26-05-2018: Typtien online

01-02-2019: Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden speels en effectief stimuleren in de logopedische therapie

08 & 12-05-2020: Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school

 

Loren Vandenbossche

Opleidingen

 • Bachelor in de logopedie (Arteveldehogeschool Gent)

Ervaring / Specialisaties:

 • Taal en spraak bij jonge kinderen
 • Leerproblemen bij kinderen in de lagere school

Info:

 • Werkzaam bij BuBaO De Mozaiëk Geraardsbergen
 • Gewerkt in type basisaanbod en type 2 (buitengewoon onderwijs)

Gevolgde bijscholingen

12-10-2017: Comunnicatiebad (spraak- en taalontwikkeling bij kinderen met een beperking)

15-01-2018: Sociaal-Emotionele ontwikkeling van het kind volgens Dösen

11-02-2019: Workshop ‘Aanvankelijk rekenen tot 20’ (ijsbergrekenen)