Werking

Handig om te weten

Stap 1

 • Contact opnemen met de praktijk
 • Op eigen initiatief of na doorverwijzing via school, CLB, arts, …

Stap 2

We starten met een persoonlijk intakegesprek en een gericht onderzoek

 • om de eventuele problemen in kaart te brengen
 • verzamelen van alle gegevens

Wij verstrekken u ook informatie verstrekken over de inhoud van het onderzoek en mogelijkheden tot terugbetaling

Nodig: voorschrift van een (gespecialiseerde) arts

Stap 3

De resultaten van de testen worden besproken.
Indien aangewezen kan individuele logopedische therapie opgestart worden.
Overleg met school, CLB, arts … is steeds mogelijk en wordt op regelmatige basis voorgesteld. 

Honorarium en terugbetaling?

 • wettelijk vastgelegd, daar we geconventioneerde logopedisten zijn

 • voor een groot aantal problemen/stoornissen mogelijk

 • per sessie ongeveer 75% terugbetaald (zie ook: tarieven)

 • via aanvullende verzekering beperkte terugbetaling afhankelijk van mutualiteit

Huisbezoeken

 • bij neurologische stoornissen of mits een gegronde reden

 • max 15 min. afstand van de praktijk

Therapie op school?

 • mits toestemming van directie en CLB

 • combinatie “school-praktijk” noodzakelijk

 • want overleg met de ouders moet mogelijk zijn