Taalstoornissen

Taalstoornissen / HANEN

De taalontwikkeling kan vertraagd of afwijkend verlopen.

Dit is een primaire taalontwikkelingstoornis

Er treden dan problemen op in de ontwikkeling van de:

 • Taalvorm

  • verbuigingen van woorden

  • vervoegingen van werkwoorden

  • zinsbouw

 • Taalinhoud

  • woordenschat

of

 • Taalgebruik

Zwakke auditieve vaardigheden naar aanloop van het eerste leerjaar bij kinderen uit de derde kleuterklas kunnen ook tot het gebied taalstoornis behoren.

Kinderen met een secundaire taalontwikkelingsstoornis, bv. ten gevolge van een mentale handicap of een ontwikkelingsstoornis zoals Autisme, ADHD, … worden in revalidatiecentra of scholen voor bijzonder onderwijs verder geholpen.

Het is belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk geholpen worden.

Ouderbegeleiding is mogelijk

Er wordt gewerkt aan de hand van de HANEN-principes.

Ouders worden zoveel mogelijk betrokken in de therapie om zo het contact en de communicatie met hun kind te verbeteren. Dit gebeurt door te bekijken hoe de taalverwerving verloopt. Door gebruik van video-feedback en het geven van concrete adviezen en coaching proberen we de taalontwikkeling te verbeteren. Dit gebeurt in dagdagelijkse situaties.

Vooral jonge kinderen die niet of beperkt spreken, komen hiervoor in aanmerking.

Ook bij oudere kinderen worden deze principes toegepast in therapie en worden concrete adviezen meegegeven aan de ouders.