Leerstoornissen

Leerstoornissen

Dyslexie (leesstoornis) / Dysorthografie (spellingstoornis)

Deze stoornissen hangen vaak samen.  Het is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.
Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen) of met het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen)

Dyscalculie (rekenstoornis)

Bij rekenstoornissen is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.