Gehoortraining

Communiceren en spreken verlopen moeilijker als je niet goed hoort.
Revalidatie moet vaak opgestart worden na het aanpassen van een hoortoestel.

Mogelijke inhoud van de therapie:

  • leren horen, interpreteren en verschillen herkennen van geluiden en spraak

  • de spraak- en taalontwikkeling op te volgen,

  • het trainen van spraakafzien (liplezen)

  • auditieve vaardigheden om het aanvankelijk leesproces op te volgen

  • ouderbegeleiding: informatie over hoe om te gaan met een gehoorprobleem en hoe ze hun kind kunnen stimuleren