Eet- en drinkproblemen bij kinderen

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan logopedisch advies gegeven worden of logopedische therapie opgestart worden.

Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts, vroedvrouw of Kind en Gezin.

Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

Advies kan ingewonnen worden voor volgende zaken:

  • Problemen met het drinken uit de borst of uit de fles
  • Problemen met lepelvoeding
  • Problemen met drinken uit beker of rietje
  • Problemen met het leren eten van brokjes en kauwen
  • Onderhouden van orale activiteit bij sondevoeding
  • Afbouw van sondevoeding, opbouw van orale voeding
  • Opvolgen van orale voeding bij prematuren